Se’n parla poc i fins i tot hi ha molta gent que en desconeix l’existència, malgrat que és una lloable institució pública que posa de relleu l’existència de problemes o situacions greus. Parlem de La Gavernera o Centre d’Acolliment d’Infants (CAI), de titularitat pública, que acull i atén menors que han patit desatenció o problemes greus familiars o maltractaments físics i han tingut una vida difícil.

El Govern intenta que es generalitzin els acolliments temporals per part de persones o famílies que aportin als menors una vida estable, l’afectivitat necessària i l’ambient de seguretat i confiança que precisen.

No es tracta, doncs, d’una adopció sinó d’un acolliment temporal, en principi dos anys, durant els quals les necessitats econòmiques del menor interessat són ateses per l’Administració Actualment hi han cinc famílies acollidores però se’n necessiten moltes mes.

Els beneficis que l’acolliment familiar pot aportar al menor són immensos fins al punt que pot canviar i normalitzar definitivament la seva vida. Per això és un tema que ens plau actualitzar.

Butlletí 25 CSJ pàgina 4


Comentaris

Acollir un infant o jove de la Gavernera — No hi ha comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Tornar a l'Inici