Les aportacions dels socis són bàsiques per a  Càritas Parroquial.  Necessitem socis per petita que sigui la seva aportació periòdica. Els socis ens donen estabilitat econòmica i ens permeten programar actuacions d’ajuda que d’altra manera no gosaríem portar a terme.

Amb una petita quota mensual o trimestral, que podreu deixar de pagar el dia que vulgueu, podeu ajudar-nos a ajudar la gent més vulnerable de la parròquia.

No vulgueu quedar al marge d’aquesta acció de caritat i solidaritat cristianes.


Per qualsevol consulta prèvia: 

Mn. Pepe Chisvert

 


Podeu omplir i enviar-nos aquest formulari: