Com podeu fer-lo:

  1. Fent un abonament o transferència al compte de Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria, a Crèdit Andorra  AD90 0003 1101 1091 4031 0102

  1. Directament al despatx de Càritas (horari de despatx), o bé al Mossèn o qualsevol voluntari, que us lliuraran el rebut corresponent.

  1. A qualsevol hora, a la bústia de Càritas, en sobre tancat. Si anoteu el nom i l’adreça, us farem arribar el rebut.

    Per qualsevol consulta prèvia: 

    Mn. Pepe Chisvert