Càritas Parroquial
de San Julià de Lòria publica, en versió digital, el butlletí Càritas Sant Julià, d’edició bimensual, en el qual es reflecteixen les activitats i els projectes de la nostra Càritas i s’intenta reflectir el pensament de l’Església en matèria social.  El butlletí està redactat, confegit i distribuït pels nostres voluntaris. L’enviem gratuïtament a qui ens ho demana. Pot sol·licitar-se omplint el següent formulari

També podeu consultar tots els números anteriors a la nostra hemeroteca.

El curs darrer hem fet una breu edició privada de la Guia del Voluntari de Càritas, redactada per un grup de voluntaris i dedicada a tots els que treballem a Càritas. Les despeses originades per les publicacions i edicions publicitàries de Càritas Parroquial estan assumides per col·laboradors externs amb total indemnitat de la nostra Càritas.